Köszöntő

Szeretettel köszöntöm önöket a Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvodai és Bölcsődei intézményegységeinek oldalán!

Az Eötvös utcai TÜNDÉRKERT, Hajós utcai SZIVÁRVÁNY, a Kossuth utcai NAPSUGÁR és a Könyves Kálmán utcai MESEVÁR óvodák a város különböző részein helyezkednek el. 8 csoportban fogadjuk és várjuk a 3-7 éves korú gyermekeket. Intézményünkhöz tartozik a GÓLYAHÍR bölcsőde ahol 2 csoportban, 24 férőhellyel várjuk és fogadjuk a 3 éves kor alatti gyermekeket.

Az óvodai, bölcsődei nevelésünk középpontjában természetesen a gyermek áll. Ami az intézményünkben történik, az mind az ők érdekeit szolgálja, hiszen ez az életkor rendkívül meghatározó az ember életében.

A nevelési környezetet úgy alakítjuk ki, hogy szeressenek hozzánk járni a gyermekek, otthonosan, biztonságban érezzék magukat, derűs légkörben teljenek mindennapjaik. Kiemelten figyelünk arra, hogy minden gyermek egyéni bánásmódban részesüljön, segítsük személyiségük teljes kibontakozását, toleranciára és elfogadásra neveljük őket. A gyermekek alapvető tevékenysége óvodás korban a játék, mely lehetőséget ad arra, hogy játékos szituációkban, tevékenységeken keresztül ismerjék meg a világ sokoldalúságát, fedezzék fel annak sokszínűségét. Így igyekszünk erre nagy hangsúlyt fektetni a nyugodt napirend megteremtésével, a játékba és alkotói tevékenységbe ágyazott lehetőségekkel biztosítjuk számukra a ráismerés örömét.

Kiemelten fontosnak tartjuk továbbá, hogy szereteten alapuló, őszinte érdeklődéssel, elfogadással és türelemmel végezzük munkánkat, hiszen a gyermekközpontúság alapfeltétele intézményünknek, mindemellett az óvodapedagógus személyisége döntően meghatározza a gyermekcsoportok életét. Intézményünk óvodapedagógusai és az őket segítő dajka nénik, gyermeket szerető, tisztelő, hivatásukhoz értő, megújulni tudó színes egyéniségek, akik szorosan együttműködnek a szülőkkel. Törekszünk a családi nevelés fontosságára, így közös családi délutánokat, programokat biztosítunk, hogy jobban megismerjék egymást, a gyermek családi hátterét, hiszen szeretnénk együttműködő felekként részt venni a gyermek nevelésében.

Köszönettel tartozunk nekik, hogy nap, mint nap ránk bízzák legféltettebb kincseiket, a gyermekiket.  Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy óvodánkban továbbra is magas színvonalú, családias, derűs környezetben neveljük a hozzánk járó kisgyermekeket.

Nevelőmunkánkat az ,,Együtt-értük” nevelési programunk szerint végezzük, ahol a  gyermek főszereplő, hiszen számunkra is ő a legfontosabb érték. Ez a program, biztosítéka annak, hogy az óvodából kilépő valamennyi kisgyermek, az itt töltött évek alatt megbízható ismereteket szerezzen az őt körülvevő világról, felkészüljenek az iskolai életre, érzelmileg és szellemileg is.

Az óvodában a szakmai munka minőségének biztosítása, partnereink megelégedettsége érdekében kiépítettük és működtetjük a Comenius minőségfejlesztési rendszert.

A nevelő-oktató munka, valamint a gyermekek személyiségfejlesztésének támogatása céljából jött létre 1997-ben a ,,Hétszínvirág Alapítvány- A Dévaványai Óvodásokért”. Minden év januárjában szervezzük meg alapítványi bálunkat, ezzel lehetőséget adva a szülőknek, a város lakosságának, hogy egy kellemes estét eltöltve, lehetőségük szerint támogassák az alapítványunkat, ezzel pedig a gyermekeket.

Köszönöm, hogy ellátogatott intézményegységünk honlapjára!

Tisztelettel:

Bakó Bernadett

Intézményvezető