Küldetésnyilatkozat

 

A Ladányi Mihály Könyvtár alapvető célja és küldetése, hogy  korlátozás nélkül biztosítsa a dokumentumhoz és az információhoz való hozzáférést a lakosság részére. Olyan települési feladatokat ellátó nyilvános könyvtár, melynek célja, hogy minden nyilvánosságra került információt és adatot közvetítse, biztosítva a nemzeti és egyetemes kultúrához való hozzáférést.
Arra törekszik, hogy  könyvtári és információs központként működjön, melyet gyűjteményépítéssel, minőségileg fejlesztett szolgáltatásokkal, közösségi, kulturális, olvasóbarát programokkal, munkatársak naprakész szaktudásával valósítson meg.

Tevékenysége során:

  szolgáltatásait a társadalmi környezet, a gazdaságosság, a használók igényeinek figyelembe vételével fejleszti; dokumentum és információközvetítő központként személyre szóló             tájékoztatással, tanácsadással működik.

 

 szolgálja az élethosszig tartó tanulást minden korcsoport számára, segíti az önálló ismeretszerzési készségek kialakítását és fejlesztését;

 

 rendezvényeivel elősegíti az olvasáskultúra fejlesztését, a szabadidő hasznos eltöltését, a kulturális értékek közvetítését, az életminőség javítását, közösségek kialakulását;

 

 helyismereti gyűjteményével és a kapcsolódó szolgáltatásokkal erősíti a városban élők kötődését lakóhelyükhöz;

 

elkötelezettje Dévaványa városának, bemutatkozási lehetőséget kínál a helyi alkotóknak;

 

hátrányos helyzetű használói számára biztosítja az esélyegyenlőséget a hozzáférésben, segíti a hátrányok leküzdését.

 

  a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában az egész életen át tartó tanulási folyamatában;

 

  szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.