DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló„ 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 

DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

 

Okleveles etnográfus muzeológus

 

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 

Békés megye, 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8.

 

A munkakörbe tartozó tényleges feladatok:

 

Gondoskodik a múzeum anyagának gondozásáról, terv szerinti gyarapításáról, a tulajdonvédelem és szakszempontok megfelelő betartásáról, a begyűjtött anyag megőrzéséről. Feltáró, kutató és feldolgozó munkát végez a munkatervi feladatok szerint elsősorban néprajzi vonatkozásban.

Múzeumpedagógiai foglalkozásokat tart. Közművelődési és adminisztratív feladatokat is ellát.

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló„ 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Vidéki pályázónak előzetes egyeztetéssel szolgálati lakás biztosítható.

 

Pályázati feltételek:

 

Egyetemi végzettség

Magyar állampolgárság

Cselekvőképesség

Büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Pályakezdők jelentkezése

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a korábbi munkahelyeket is (telefonos elérhetőség feltüntetése szükséges). A végzettséget igazoló okmányok másolata, 3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány, Motivációs levél.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 18.

 

A pályázat kiírással kapcsolatos további információt Diósné Ambrus Erzsébet DÁMK igazgató nyújt, a 06-20/7707 301-es telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Dévaványai Általános Művelődési Központ, címére történő megküldésével (5510 Dévaványa, Eötvös u. 2.)

Személyesen:5510 Dévaványa, Eötvös u. 2.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2015.09.01-től betölthető.

 

A pályázati eljárás, pályázat elbírálásának módja,rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt,mérlegelés alapján meghallgatásra kerülhet sor.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 

www.kozigallas.hu

www.damk.hu

www.devavanya.hu

 

Az Etnográfus állás pályázat letöltése PDF formátumban.