Tájékoztató a bölcsődei és óvodai ügyeletről

 

Dévaványa Város Önkormányzata a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV.27.) Korm. rendelete alapján az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Szülőket:

Az önkormányzat, mint fenntartó 2020. május 4. (hétfő) napjától a bölcsődében és az óvodákban napközbeni kiscsoportos felügyeletet biztosít (csoportonként maximum 5 gyermek).

Az ügyeletet adó óvoda: Kossuth utcai Napsugár Óvoda (jelentős igény esetén további óvodai telephelyek is megnyitásra kerülnek)

Az ügyeletet adó bölcsőde: Hunyadi utcai Gólyahír Bölcsőde

Az ügyeletet igénybe vevők köre:

  • azok a családok, ahol a gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy mindkét szülő dolgozik és a munkavégzésről munkáltatói igazolást nyújt be,
  • szükséges a szülő írásbeli nyilatkozata arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben (a szülő ezt a nyilatkozatot az intézményben az első napon írja alá).

Az ügyelet a szülő munkavégzésének időtartamára vonatkozik (pl: ha a szülő 8-16-ig dolgozik, akkor a gyermek 7.45-től 16.15-ig tartózkodhat az intézményben.)

A gyermek átvétele és átadása az adott intézmény bejáratánál történik a fertőzésveszély terjedésének megelőzése érdekében.

Az ügyeleti idő alatt a gyermekek étkeztetése biztosított.

A 2020.május 4. napjától induló ügyelet iránti igényt 2020. április 29-én és 30-án, 8-16 óráig, azt követően folyamatosan lehet jelezni e-mailen (devaovik@gmail.com) vagy telefonon (06-20/254-5552, 06-20/770-7301).