FIGYELEM, VÁLTOZOTT AZ ÓVODAI ÉS
BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS!

Magyarország Kormánya által március 11-től elrendelt veszélyhelyzet miatt változott az óvodai és bölcsődei intézményekbe történő beíratás.

 

I. Bölcsőde

Azok a 3. életévüket be nem töltött gyermekek, akiknek szülei/törvényes képviselője munkavégzésük, képzésben való részvételük miatt igénylik a gyermek napközbeni ellátását, továbbra is igénybe vehetik a bölcsődei ellátását, ahol a gyermekek beíratása továbbra is folyamatos.
A beiratkozás esetén a szülő és az intézményi felvételt ellátó munkavállaló közötti személyes kontaktus kerülendő ezért a beiratkozás az alábbi módon történik:
A beiratkozáshoz szükséges okmányok (gyermek születési anyakönyvi kivonata, gyermek TAJ kártyája, a gyermek és szülő lakcímkártyája és a szülő személyi igazolványa) telefonnal vagy egyéb technikai eszközzel rögzített jól látható fotóját készítsék el a szülők a telefonszámuk megadásával küldjék el a devaovik@gmail.com e-mail címre.

 

II. Óvoda

Azon gyermekek, akik 2020. augusztus 31-ig be fogják tölteni a 3. életévüket kötelesek az óvodai nevelésben részt venni.
Azoknál a gyermekeknél, akiknek a lakcímkártyáján szereplő lakó – vagy tartózkodási helynél dévaványai lakcím van bejegyezve, az óvodai felvétel automatikusan megtörténik, a tavaszi beíratással a szülőnek egyéb tennivalója nincs, viszont a szülőnek a gyermeke első óvodai napján szükséges az alábbi iratokat magával vinnie:

– gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– gyermek TAJ kártyája,
– a gyermek és szülő lakcímkártyája és
– a szülő személyi igazolványa.

Azoknál a gyermekeknél, akik nem rendelkeznek dévaványai lakó,- vagy tartózkodási hellyel és a Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvoda Intézményegységének van szabad férőhelye a szülő szíveskedjék az óvodai beiratkozás érdekében jelzéssel élni az intézmény felé a devaovik@gmail.com e-mail címen, vagy a 06-66/641-155, 06/20-254-55-52 telefonszámokon legkésőbb 2020. április 20-ig.

 

Pályázat – Innováció:

Adventtől-Vízkeresztig Projekt

Egyszer régen …Témahét

Környezetudatos magatartás saját innováció

Kincsét Ontja

 

Hasznos cikkek:

Ha elölről kezdeném a gyermekem nevelését

Hogyan kezeld a testvérféltékenységet

Idézetek a gyermekről

Olvass a gyermekrajzokból

Szeretetnyelv

Szülő Szemmel

Szülők figyelmébe

 

Mesék – versek:

Mese a sündisznóról

Mesék

Mondókák

Őszi mese