Óvodák

Köszöntő

 

Szeretettel köszöntöm önöket a Dévaványai Általános Művelődési Központ óvodai, bölcsődei Intézményegységünk oldalán.

Az Eötvös úti TÜNDÉRKERT, Hajós úti SZIVÁRVÁNY, a Kossuth úti NAPSUGÁR és a Könyves Kálmán úti MESEVÁR óvodák a város különböző részein helyezkednek el. 8 csoportban fogadjuk és várjuk a 3-7 éves korú gyermekeket és nap mint, nap igyekszünk megfelelni a családok, a lakosság és a fenntartó elvárásainak.

Intézményünkhöz tartozik a GÓLYAHÍR bölcsőde ahol 2 csoportban 24 férőhellyel várjuk és fogadjuk a 3 éves kor alatti gyermekeket.

Az óvodai, bölcsődei nevelésünk középpontjában a gyermek áll. Ami az intézményünkben történik az mind az ők érdekeit, szolgálja, hiszen ez az életkor meghatározó az ember életében.

Óvodánkban a gyermekközpontúság kiemelt helyen szerepel. Elsődlegesnek tartjuk, hogy szereteten alapuló őszinte érdeklődéssel, elfogadó magatartással, türelemmel végezzük munkánkat. Mindent megteszünk azért, hogy a gyermekek szeressenek óvodába járni, jól érezzék ott magukat, derűs légkörben teljenek mindennapjaik, és fokozottan erősödjön biztonságérzetük. Kiemelt gondot fordítunk arra, hogy minden egyes gyermek részesüljön olyan egyéni bánásmódban, amely segíti személyiségének teljes kibontakozását.
Az óvónő személyisége döntően meghatározó a gyermekcsoport életében. Biztonságot kell, hogy jelentsen a gyermekek számára! Természetes viselkedésében domináns az elfogadás és a tolerancia. Nevelőtestületünk tagjai ilyenek, akik a szülőkkel együttműködve, boldog gyermekkort kívánnak biztosítani.

Nevelőmunkánkat az Együtt-értük” nevelési programunk szerint végezzük, ahol a  gyermek főszereplő, ő a legfontosabb érték, róla szól a programunk.

Ez a program, biztosítéka annak, hogy az óvodából kilépő valamennyi kisgyermek, az itt töltött évek alatt megbízható ismereteket szerezzen az őt körülvevő világról, felkészüljenek az iskolai életre.

A gyermekek alapvető tevékenysége óvodás korban a játék, mely lehetőséget ad arra, hogy játékos szituációkban, tevékenységekben ismerjék meg a világ sokoldalúságát, fedezzék fel sokszínűségét. Igyekszünk erre a tevékenységre nagy hangsúlyt fektetni a nyugodt napirend megteremtésével, a játékba ágyazott tevékenységekkel, biztosítjuk számukra a ráismerés örömét.

Az óvodában a szakmai munka minőségének biztosítása, partnereink megelégedettsége érdekében kiépítettük és működtetjük a Comenius minőségfejlesztési rendszert. A nevelő-oktató munka valamint a gyermekek személyiségfejlesztésének támogatása céljából jött létre 1997-ben a” Hétszínvirág „Alapítvány A Dévaványai óvodásokért.

Intézményünk óvodapedagógusai és az őket segítő dajka nénik, gyermeket szerető, tisztelő, hivatásukhoz értő, megújulni tudó színes egyéniségek.

Törekszünk a családi nevelés fontosságára, igyekszünk jó kapcsolatot ápolni a hozzánk járó gyermekek szüleivel. Szeretnénk együttműködő felek lenni a gyermekek nevelésében.

Köszönettel tartozunk nekik, hogy nap, mint nap ránk bízzák legféltettebb kincseiket, a gyermekiket.  Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy óvodánkban továbbra is magas színvonalú, családias, derűs környezetben neveljük a hozzánk járó kisgyermekeket.

Örülök, hogy ellátogatott intézményegységünk honlapjára. Reméljük sok érdekességet, információt talál bölcsődénkről és óvodáinkról.

Honlapunk megtekintése után kérem, ha észrevétele,javaslata van, írjon nekünk!

Véleményével segítheti munkánkat.

Tisztelettel:

Diósné Ambrus Erzsébet

Intézményvezető

Oldaltérkép